Search Engine Optimization - SEO е събирателно понятие за всички методи, които можете да използвате, за да гарантирате видимостта на Вашия сайт и неговото съдържание в страниците с резултати на търсачките (SERPs). Методите за оптимизация варират от технически практики, които можете да постигнете чрез подобрения на Вашия сайт (това се нарича вътрешна или on-page оптимизация), до всички промотиращи off-page или външни методи, които се използват за повишаване на видимостта на сайта Ви (изграждане на мрежа от линкове, маркетинг в социалните мрежи).

Понятието видимост е свързано с нивото на класиране или колко нагоре на страницата с резултатите при търсенето на определени ключови думи се появява Вашия сайт. Тук обаче трябва да се направи разграничение между органични резултати и платени такива. SEO оптимизацията подобрява позицията ни в класациите на органичните резултати – тези които се появяват естествено на страницата, в реда, в който ги предлага и подрежда Google.

Платено търсене също намира голямо приложение в маркетинга на търсачките. "Pay Per Click" рекламите обаче излиза по-скъпо от SEO оптимизацията и като цяло, въпреки че изглеждат като органичен резултат (с малък етикет „реклама“), близо 90 % от хората не кликват на тези резултати, а избират естествено класираните от Google.

Оптимизацията на сайта от друга страна чрез изграждането на силна архитектура и осигуряването на ясна навигация ще помогне на търсачките да индексират сайта бързо и лесно. Това ще Ви осигури редовни потребители, тъй като те ще искат да повторят добрия си опит от посещението на Вашия сайт, а за Google потребителите се превръщат в основен фактор при ранкирането на резултатите.

Едно от големите предимства на SEO оптимизацията пред рекламата, е че то е напълно ориентирано към целевата група, тъй като посетителя на сайта сам търси това, което предлагате. Друг позитив е, че инвестицията в SEO е дългосрочна. Дори да не правите постоянна оптимизация, сайтът Ви дълго време може да запази позициите си в търсачката, но това зависи и от нивото на оптимизация на конкурентните сайтове.

Процентът на трафика, който се задвижва към Вашия уебсайт е показателен за значението на оптимизацията. Около 75 % от трафика има органичен произход, а на Google се падат 90 % от световното органично търсене.

Според проучване на Advanced Web Ranking, на първата страница с резултатите, топ пет предложенията представляват 67,60% от всички кликвания, а резултатите от шест до десет са едва 3,73% от тях. Поради тази причина е от жизненоважно значение, дали Вашият сайт се появява в първите пет резултата.